خدمات نرم افزاری


ارائه کلیه خدمات تخصصی با بهره گیری از متخصصین مجرب در کمترین زمان

 

راهنمای خدمات نرم افزاری فروشگاه های الكتروسيتی

1-از دسترسي به پسورد اپل آيدی،آيكلاد و يا گوگل اكانت خود اطمينان حاصل فرماييد زيرا فروشگاه هيچگونه مسووليتی در قبال اكانتهای شما ندارد.

2- در اين واحد هيچگونه خدمات سخت افزاری صورت نمی گيرد و مسووليتی براي دستگاههای آب خورده و شكسته وجود ندارد.

3- مسووليت رمز اكانتهای شخصی مشتری با ايشان مي باشد نظير رمز اپل آيدی،آيكلاد،ايميل،گوگل اكانت،اينستاگرام و...

لازم به ذكر است بروزرساني ورژن دستگاه تحت ios شما (iphone,ipad,ipod)شامل هزينه خواهد بود.

٣-انجام تعميرات سخت افزاری بر عهده اين واحد نمي باشد فلذا خواهشمنديم ايرادهای احتمالي دستگاه نظير آب خوردگی يا ضربه خوردگی قبلی را قبل از نصب نرم افزار به اپراتور اعلام نماييد.