خدمات پس از فروش


نكات حائز اهميت جهت بهره مندى از خدمات پس از فروش به شرح زير است:

1- در رابطه با اقلام شامل گارانتى  پروسه ارسال كالا به شركت گارانتى كننده ، انجام پيگيرى هاى بعدى تا حصول نتيجه ، اطلاع رسانى به مشترى و در نهايت تحويل كالا به مراجعين در محل فروشگاه توسط اين واحد انجام مى گردد و سرويس هاى مختلف بر پايه و اساس قوانين و ضوابط شركت هاى گارانتى كننده ارائه خواهد شد و فروشگاه مسئوليتى از اين بابت برعهده نخواهد داشت.

 2- در رابطه با اقلام فاقد گارانتى به جهت اطمينان از سلامت همه جانبه كالا ؛ فرصتى 48 ساعته از لحظه خريد جهت اعلام هرگونه ايراد احتمالى در نظر گرفته شده است و چنانچه مراجعه كننده در ساعتى خارج از اين بازه زمانى مراجعه نمايند از پذيرش كالا معذور خواهيم بود.

 3- شرط لازم جهت استفاده از سرويس هاى مختلف اين واحد )در رابطه با اقلام با و بدون گارانتى) ارائه فاكتور خريد مى باشد و صدور فاكتور المثنى پس از گذشت يك روز كارى از لحظه تكميل فرم "در خواست فاكتور المثنى" مقدور خواهد بود.

 لازم بذكر است جهت استفاده از سرويس هاى مختلف شركت هاى گارانتى كننده به همراه داشتن جعبه و كارت گارانتى كالا الزامى خواهد بود.